Müügitingimused

Kasutades seda veebilehte, nõustute järgmiste reeglite ja tingimustega:

MÜÜGITINGIMUSED

Müüja

 • Lore Candles e-poes on müüja Beauty by JL OÜ (reg nr 16020683)
 • Kontaktandmed: candleslore@gmail.com  |  +372 5346 7478

Leping

 • Käesolevad tingimused on müügilepinguks veebipoest ostva tarbija või muu kliendi ja Beauty by JL OÜ (edaspidi nimetatud Lore Candles või müüja) vahel.
 • Kui ostate meie veebipoest, siis nõustute nende tingimuste kohaldamisega.
 • Veebipoe vahendusel ei müüda kaupa edasimüügi eesmärgil ostjatele. Edasimüügi päringud tehke palun aadressil candleslore@gmail.com.
 • Müüjale jääb õigus muuta hindu ja käesolevaid tingimusi igal ajal sellest ette teatamata. Juba esitatud tellimuste hindu või sõlmitud lepinguid ühepoolselt ei muudeta.

Ostmine

 • Kaupade kirjeldused ja hinnad on avaldatud iga vastava kauba juures. Kõik hinnad on toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.
 • Valige sobivad kaubad välja ja lisage ostukorvi määrates ka toote koguse. 
 • Kui kõik vajalikud tooted on ostukorvis, siis liikuge järgmisele lehele ja täitke täpselt kõik väljad, mis on vajalikud tellimuse kohaletoimetamiseks. Tärniga * tähistatud väljade täitmine on tellimiseks kohustuslik.
 • Enne maksma siirdumist veenduge, et valitud tooted, kogused ja hind on õige.
 • Kinnitage tellimus, seejärel suunatakse Teid edasi valitud maksekeskkonda. Järgige täpselt seal antavaid juhiseid. 

Tasumine

 • Tellimuse eest on võimalik tasuda pangalingiga makselahenduse kaudu.

Tarbija õiguskaitsevahendid

 • Tarbijal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
 • Tarbijal on õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. Vastavad juhised leiate Tarbijakaitseameti veebilehelt.

Tarbija taganemise õigus

 • Vastavalt seadusele on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul, rikkumata pakendis tagastada.
 • Taganemisõigus on ainult tarbijal ehk füüsilisel isikul, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Kõiki muid isikud ei käsitleta tarbijana.
 • Taganemisõiguse säilimise eelduseks on, et tooteid ei ole käsitsetud viisil, mis erineb sellest kuidas harilikult sellise tootega poes tutvutakse.
 • Taganemisõigust ei saa kasutada kui tarbija avab kosmeetikatoote suletud ümbrise või pakendi ning seda ei saa tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel enam kolmandatele isikutele pakkuda.
 • NB! taganemisõiguse säilimiseks avage karbid jm pakendid ettevaatlikult ja ärge avage pakendeid, mis on kaetud kaitsekilega, mille eemaldamine rikuks pakendi.
 • Tarbija peab kauba müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.
 • Kui olete lepingust taganenud ja kasutamata kauba meile tagasi saatnud, tagastame teile kauba eest tasutud summa ja kättetoimetamise postikulu 14 päeva jooksul taganemisteate kättesaamisest.
 • Kauba tagastamise saatmiskulu kannab tarbija. Müüja ei hüvita tagasisaatmise kulusid.
 • Teade tellimusest taganemise kohta saatke palun e-posti aadressile candleslore@gmail.com.

Kvaliteet

 • Enne kauba postitamist kontrollime kõik tooted alati üle, kuid kui te siiski avastate, et saadetud kaup on puudustega, ei tohi neid tooteid kasutada ja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul kättesaamisest tuleb meile sellest e-posti või kirja teel teatada.
 • Kui kaup on puudustega meie süül, parandame, asendame või hüvitame puudustega kauba summas, mille te selle eest tasusite meie veebipoes.
 • Kahjustatud tooteid ei tohi kasutada, selline kasutamise toimub ostja enda vastutusel. Me ei hüvita ega asenda viga saanud tooteid, kui neid on juba kasutatud.
 • Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas tarbijale asja üleandmisel.
 • Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
 • Tagame, et kui tooteid on säilitatud tavapärastes tingimustes, siis saab tooteid kasutada vastavalt tootja soovitustele nende otstarbe kohaselt.

Ohutus

 • Väga oluline on hoolega järgida kodulehel ja kaubaga kaasas olevaid kasutamisjuhiseid ning muid ohutusnõudeid. Me ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekkis toote kasutamisel, kui toodet ei kasutatud eesmärgipäraselt, ei järgitud tootja antud juhiseid või muid ohutusnõudeid või kasutati toodet pärast kasutustähtaja lõppemist.

Küünalde ohutus

 • Küünalde kasutamisel tuleb alati hoolega järgida ohutusreegleid. 
 • Küünla taht peab olema süütamisel ja põlemisel 0,5 cm ning tahmajääkidest puhas. Kui küünal tahmab või põleb liiga suure leegiga, siis on taht liiga pikk või sellel on põlemisjäägid. Sellist küünalt ei tohi põletada, see on ohtlik. Kustutage küünal ja lõigake taht mõõtu.
 • Ärge põletage küünalt järjest üle 3-4 tunni. Enne järgmist põletamist lõigake taht 0,5 cm pikkuseks.
 • Asetage põlev küünal kuumakindlale alusele, eemale süttivatest esemetest.
 • Olge ettevaatlik põleva küünla liigutamisel – klaas võib kuum olla.
 • Hoidke põlevat küünalt laste ja loomade eest.
 • Vältige tuuletõmbust küünla juures.
 • Ärge kunagi jätke põlevat küünalt järelevalveta!

Vastutuse piiramine

 • Meie väited mõne koostisosa omaduste kohta põhinevad üldteada ja laialt levinud infol.
 • Enne toodete kasutamist palun tutvuge kogu toote kohta esitatud informatsiooniga, sh. koostisainete loetelu ning kasutusjuhistega.
 • Meie tooteid ostes ja kasutades nõustute, et osa koostisained, sh looduslikku päritolu võivad siiski põhjustada tundlikkust või allergilisi reaktsioone, mille eest Lore Candles ei saa vastutada. Tooteid kasutades tuleb alati lähtuda enda tervislikust seisundist, allergiatest ja nahatüübist.
 • Lore Candles ei vastuta kahju eest, kui tooteid kasutatakse eesmärgil, milleks need pole ettenähtud.
 • Kasutajad peavad hoolega järgima tootel toodud kasutus- ja ohutusjuhiseid ning Lore Candles ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid nende juhiste mittejärgimise tõttu.
 • Kuna veebilehe sisu ja tarkvara arendatakse pidevalt edasi, ei saa me välistada, et veebipood ei ole ajutiselt kättesaadav või süsteemis ja avaldatud informatsioonis esineb vigasid. Vabandage selle eest ette ja arvestage, et ilmsel veal põhinevad tehingud ei too meile kaasa kohustust lepingut täita.

Muudatused

 • Lore Candlesil on õigus muuta käesolevaid veebilehe reegleid ja tingimusi igal ajal sellest ette teatamata.

ANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Lore Candles annab endast parima, et kaitsta klientide privaatsust.
 • Kasutades seda veebilehte, nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.
 • Kinnitame, et meie andmete töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.
 • Kogume isikuandmeid eesmärgil, et identifitseerida kliente ja kontakteeruda klientidega ning pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutust.
 • Isikuandmete kogumine võib toimuda järgmistes olukordades:
  – andes kontaktinformatsiooni;
  – kasutades küpsiseid või kasutaja kontos avaldatavaid andmeid, kui külastate meie veebilehte;
  – sooritades oste veebipoes
 • Kogutud andmeid kasutades võime teavitada enda kliente saabuvatest üritustest, kampaaniatest ja uutest toodetest. Siiski, tarbijatel on õigus igal ajal keelduda sellise teavituse saatmisest.
 • Kogume samuti informatsiooni statistilistel eesmärkidel. Lisaks võime koguda infot klientide tegevuste kohta meie veebilehel, see info ei ole isikustatav.
 • Lore Candles kasutab ettevaatusabinõusid kaitsmaks tarbijate isikuandmeid. Ainult vastava õigusega töötajal on juurdepääs andmete töötlemisele.
 • Kogu klientide poolt veebipoe kasutamise ajal sisestatud informatsiooni käsitletakse konfidentsiaalse teabena ning kolmandad isikud ei tohi seda mingil moel kasutada ilma Lore Candles eelneva kirjaliku loata.
 • Jätame endale õiguse muuta käesolevaid andmete töötlemise tingimusi.

Edasimüük

Veebipoe vahendusel ei müüda kaupa edasimüügi eesmärgil ostajatele. Lore Candles jätab endale õiguse keelduda tellimuste täitmisest, mille puhul on põhjendatud kahtlus, et tooteid tellitakse edasimüügi eesmärgil. Kui olete huvitatud Lore Candles toodete edasimüügist, võtke palun ühendust e-posti aadressil candleslore@gmail.com.

Küsimused ja ettepanekud

Teie arvamus on meile väga tähtis, kui teil on küsimusi või ettepanekuid saatke palun e-kiri aadressil candleslore@gmail.com või helistage +372 53467478.